این روزها ده ها هزار نفر از مردم در سراسر دنیا به فکر راه اندازی کسب وکارهای خانگی هستند و برای این کار دلایل خوبی هم دارند.